کمیته علمی

صفحه اصلی > کمیته علمی

دکتر فتح‌اله امی (دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه هوافضا)

دکتر افشین بنازاده (دانشگاه صنعتی شریف)

کاپیتان فضل اله افشین (هوانیروز)

دکتر عباس ابراهیمی (دانشگاه صنعتی شریف)

دکتر فرشاد پازوکی (دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات)

دکتر جاماسب پیرکندی (صنعتی مالک اشتر)

کاپیتان رضوی (ستاد توسعه هوانوردی کشور)

دکتر مهدی رمضانی زاده (دانشگاه هوایی شهید ستاری)

دکتر علی سلک غفاری (دانشگاه پردیس کیش- صنعتی شریف)

مهندس حامد سعیدی (دبیر کارگروه پهباد)

سید آرش سید شمس طالقانی (پژوهشگاه هوافضا)

دکتر سید محمد حسین شریفی (دانشگاه صنعت نفت)

دکتر محمد همایون صدر (دانشگاه امیرکبیر)

مهندس صفایی گل (سازمان صنایع هوایی ایران)

مهندس میلاد صادقی (دانشگاه تهران)

دکتر محمد طیبی رهنی (دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه هوافضا)

دکتر محمد طاهای ابدی (پژوهشگاه هوافضا)

دکتر مهدی عالمی رستمی (پژوهشگاه هوافضا)

مهندس سهیلا عبدالهی پور (پژوهشگاه هوافضا)

دکتر مهدی غلامی (پژوهشگاه هوافضا)

دکتر محمدعلی فارسی (پژوهشگاه هوافضا)

دکتر جمشید فضیلتی (پژوهشگاه هوافضا)

دکتر کامبیز قائمی اسکوئی (دانشگاه تهران)

دکتر جمشید قنبری ممان (دانشکده هواپیمایی کشوری)

دکتر حامد کاشانی (پژوهشگاه هوافضا)

دکتر فرج اله کریمی مجد (مرکز استانداردهای دفاعی ایران)

دکتر قاسم کاهه (پژوهشگاه هوافضا)

دکتر حمید کاظمی (پژوهشگاه هوافضا)

دکتر علی اکبر گلرو (پژوهشگاه هوافضا)

دکتر منوچهر منطقی (ستاد توسعه هوانوردی کشور)

دکتر محمد باقر ملائک (دانشگاه صنعتی شریف)

دکتر مسعود میرزایی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

دکتر میثم محمدی امین (پژوهشگاه هوافضا)

دکتر کورس نکوفر (دانشگاه آزاد اسلامی- واحد چالوس)

دکتر سیدحامد هاشمی ­مهنه (پژوهشگاه هوافضا)

دکتر محمدعلی وزیری زنجانی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

دکتر شهرام واقفی (شرکت ایمان فناوران آسیا)

دکتر حمیدرضا مساح (پژوهشکده صوتیات)

دکتر ایمان بهمن جهرمی (پژوهشگاه هوافضا)

دکتر زهیر صبوحی (پژوهشگاه هوافضا)

دکتر مهدی زکیانی رودسری (پژوهشگاه هوافضا)