تعرفه‌ ها

صفحه اصلی > تعرفه‌ ها

هزینه‌های حضور و ارائه‌ مقالات در کنفرانس به شرح زیر می باشد:

 1   دانشجویی  300000 ریال
 2   غیر دانشجویی (اساتید و صنعتگران)  1500000 ریال