محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

 • نقش حمل و نقل هوایی در توسعه گردشگری 
 • امداد و نجات (آتش نشانی هوایی – آمبولانس هوایی – مدیریت بحران)
 • هدایت و ناوبری/ سیستم ناوبری هوایی آینده
 • نقش هوانوردی در کشاورزی
 • حقوق هوانوردی
 • مدیریت یکپارچه ایمنی هوانوردی، عوامل مؤثر، ضوابط و مقررات
 • استانداردها و الزامات هوانوردی؛ سیویل و نظامی
 • نظارت ناوبری ارتباطات/ مدیریت ترافیک هوایی
 • ورزش های هوایی و هوانوردی تفریحی
 • اکتشافات منابع طبیعی، عکسبرداری و نقشه برداری هوایی
 • ایر تاکسی
 • خدمات فرودگاهی
 • بررسی سوانح هوایی
 • خلبانی