اخبار

1398/11/20


افراده که مقالات آن‌ها به صورت پوستر پذیرفته شده است، پوستر خود را در قالب الگوی موجود در سایت آماده نموده و فایل آن را به پست الکترونیک دبیرخانه کنفرانس به آدرس icga@ari.ac.ir ارسال نمایند.
 

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !