داوران

درباره کنفرانس > داوران >
.: داوران

سرکار خانم مونا

سرکار خانم سهیلا عبدالهی پور

سرکار خانم زهرا حاج ابراهیمی

سرکار خانم مریم صلواتی فر ( پژوهشگاه هوافضا )

جناب آقای سید آرش سید شمس طالقانی

جناب آقای فتح‌اله امی

جناب آقای فرشاد پازوکی
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر